ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τροβά – Οικονόμου – Κάρμου και Συνεργάτες
εταιρία Δικηγόρων
Μπουμπουλίνας 4
106 82, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 8834210, 210 8813475
Fax: 210 8839286
E-mail: info@justar.gr