ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το γραφείο μας δεν αποσκοπεί σε εκτεταμένες προσλήψεις και σε πολυπρόσωπα σχήματα. Διατηρεί τον προσωπικό χαρακτήρα στη συνεργασία και στοχεύει στην έντονη προσωπικότητα και  υψηλή ποιότητα των συνεργατών.

Η ευρύτητα παιδείας, η καλή γνώση της επιστήμης και ο ζήλος για περαιτέρω παιδεία και εξειδίκευση αποτελούν αρετές που εκτιμούμε ιδιαίτερα.

Η ικανότητα συνεργασίας με τους λοιπούς συνεργάτες και η ικανότητα επικοινωνίας με τους πελάτες και τους λοιπούς συναδέλφους θεωρούνται αρετές που είναι αναγκαίες στην οργάνωση της εργασίας μας.

Αν επιθυμείτε να αντιμετωπίσετε αυτή την πρόκληση και να δουλέψουμε μαζί παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: