Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ελένη Κ. Κουτρουμπή

Γραμματέας Διοικήσεως

Επαγγελματική Εξειδίκευση

Πτυχιούχος Ελληνικής Φιλολογίας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2009).
Ειδίκευση στην Γλωσσολογία και την Ειδική Αγωγή.
Χρήστρια κώδικα Braille και Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Γλώσσες

Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά.

Επικοινωνία σε: info@justar.gr.