ΝΕΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Έντυπες δημοσιεύσεις

Α. Βιβλία

Β. CD ROM

Γ. Διαδικτυακές δημοσιεύσεις

Δ. Άρθρα

Nέα της εταιρίας

Η Εταιρία εκπροσωπεί την ανάδοχο του Μετρό Θεσσαλονίκης σε σειρά δικαστικών διαφορών και διαιτησιών

Η Εταιρία εκπροσωπεί την ανάδοχο της εκμετάλλευσης των Μεταλλείων Κασσάνδρας σε σειρά δικαστικών διαφορών ενώπιον των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

Η Εταιρία συμμετείχε σε σύνταξη κωδίκων και σε διαβουλεύσεις για επίκαιρα νομοθετήματα

Η Εταιρία συμμετείχε σε συνέδριο της Ενωσης Ελλήνων Εμπορικολόγων με ανακοίνωση