Άρθρα

Άρθρα
(κατά χρονολογική σειρά)

1. Οι Συμβάσεις Συνεργασίας Ιδιωτών και Δημοσίου – ΣΔΙΤ  24ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΎ ΔΙΚΑΙΟΥ Ιωάννινα 2014 – Νομική Βιβλιοθηκη 2015 Συλλογικός Τόμος

2. Ε. Κ. Τροβά, Θ. Χ. Τσιβόλας, Η έννομη προστασία των θρησκευτικών πολιτιστικών αγαθών [= Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου. Σειρά Β΄: Μελέτες, 7], Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2013, σσ. 404 βιβλιοπαρουσίαση σε ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ- Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου Έτος ΙB΄ • Τεύχος 1 • Μάιος 2014 σ. 207 επ.

3. ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 2014- Νομική Βιβλιοθήκη ΕφαρμογέςΔΔ I-II-III/2014 έτος 27ο

4. Πολιτιστικά αγαθά και ταυτότητες, Η κατά πόσον μπορεί ο νόμος να προσφέρει την αθανασία, ΔτΑ νο 47/2010, σελ. 667 επ.

5. Η νομική προσωπικότητα ως ένδυμα: η ανώνυμη εταιρία παραχώρησης δημοσίων έργων, Τιμητικός τόμος Μιχ. Π. Σταθόπουλου, , Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2010,σελ.2757 επ.,

6. ΣτΕ Ολ 26/2014 [Ακύρωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκτροπής ποταμού Αχελώου] (Παρατηρήσεις: Ε. Τροβά) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ, Τεύχος 4/2013, Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος

7. Η δημόσια σύμβαση, Τιμητικός Τόμος Γεωργίου Δ. Καλλιμόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2010,σελ.661 επ.,

8. Η ανώνυμη εταιρία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των σδιτ, Τάσεις και Προοπτικές του Δικαίου της Ανώνυμης Εταιρίας, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη 2009, σ. 565 επ

9. Η απόφαση ΔΕΚ C-274/05 Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, Αναγνώριση πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΔτΑ 2008, σελ 1257 επ.

10. Οι οικολογικές δημόσιες συμβάσεις, Νόμος και Φύση,
Μάιος 2008, (από κοινού με τον Παναγιώτη Σκουρή)
Πράσινες συμβάσεις

11. Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ολυμπιακοί Αγώνες, ΔτΑ, 2008, σ. 1231 (από κοινού με τον Παναγιώτη Σκουρή)

12. Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, Εφημ ΔΔ, 2008, τ. 3, σελ. 381 επ.

13. Η καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης στο κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, ΘΠΔΔ, 2008, 10- 11, σελ. 1182

14. Περιβάλλον και Δημόσιες Συμβάσεις Προς ένα δίκαιο των αειφόρων δημοσίων συμβάσεων ΠερΔικ 2007 σελ 381 επ (από κοινού με τον Παναγιώτη Σκουρή)

15. Τίτλοι Σπουδών και Τίτλοι Ευγενείας, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 2006, Ειδικό Τεύχος, Αφιέρωμα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αντ. Ν. Σάκκουλας.

16. Προστασία των υδατικών πόρων σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και το Σύνταγμα (ΣτΕ Ολ 1688/2005). Περιβάλλον και Δίκαιο τεύχος 4 έτος 2005 σ. 552- 558
17. Από την «ευθύνη κατόχου ζώων» στην υποχρέωση φροντίδας των «Ζώων Συντροφιάς» Γενέθλιον Απόστολου Σ Γεωργιάδη, Τ. ΙΙ, Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 2315- 2335

18. Περιοδικό Το Σύνταγμα 3/2006, Σχόλιο στην απόφαση ΜονΠρ Θες 24070/2006 Ελευθερία Τέχνης και Θρησκευτική Ελευθερία, που αφορά στην ταινία Κωδικός ντα Βίντσι σ. 967 επ

19. Τιμητικός Τόμος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Η αμεροληψία των μεν και των δε, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα Κομοτινή 2001.

20. Ολυμπιακοί Αγώνες και Περιβάλλον, σε Κλαμαρής – Μπρεδήμας – Μαλάτος (επ.) Ολυμπιακοί Αγώνες και Δίκαιο, εισηγήσεις και πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου, Αθήνα 21-23/5/2003, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2005, σ. 179-198.

21. Διαφάνεια και γνώση, από τον έλεγχο της συνταγματικότητας στον έλεγχο της αιτιολογίας των κανόνων, Τιμητικός Τόμος για τα 75 χρόνια του ΣτΕ, Σάκκουλας Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2004, σ. 91-110.

22. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και η διασφάλιση της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις, Διαφάνεια και ανεξαρτησία στον έλεγχο του δημοσίου χρήματος, Τιμητικός Τόμος για τα 170 χρόνια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2004, σ. 955-984.

23. Η εννοιολογική κατηγοριοποίηση του νόμου 3028/02 και το Σύνταγμα μετά την αναθεώρηση του 2001. Σύνταγμα και πολιτιστική πολιτική, σε Τροβά Ε. (επ.), Η πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο, Πρακτικά Συνεδρίου Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου, 3-4 Ιουνίου 2003, Σάκκουλας Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2004, σ. 111-135.

24. Oι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004, τα Ολυμπιακά Έργα και το περιβάλλον. Η διαδρομή που διανύθηκε μέχρι το τέλος του 2002. Περιβάλλον και Δίκαιο, τεύχος 2 / 2003, σ. 242- 257.

25. Ολυμπιακοί Αγώνες και περιβάλλον, Μια μπλόφα για ατελείς ονειροπόλους, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, Ειδικό Τεύχος, Ολυμπιακοί Αγώνες Ζητήματα Δημοσίου Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2003, σ. 23-47.

26. Υπαγωγή στις διαδικασίες ανάθεσης έργων και προμηθειών του κοινοτικού δικαίου από κάτοχο άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Γνωμοδότηση, Νομικό Βήμα (τ. 51) , 2003, σ. 2108-2122.

27. Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων στα ελληνικά δικαστήρια: ένας ξαφνικός και απρόσμενος επισκέπτης, Διοικητική Δίκη 2003, σ. 603-621.

28. Η χρηματοδότηση μιας βιώσιμης Ολυμπιάδας, σε Ολυμπιακοί Αγώνες και Περιβάλλον, Πρακτικά Συνεδρίου Αθήνα 1-2/2/2001, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2002, σ. 241- 246 .

29. Αχελώος, Ο θεός Ποταμός, Περιβάλλον και Δίκαιο 1/2001, σ. 35- 48

30. Οι τομές για το Περιβάλλον στην Αναθεώρηση του 2001: Ένας αειφόρος τόπος για την Πολιτεία, σε Τσάτσου Δ., Βενιζέλου Ε., Κοντιάδη Ξ. (επ.), Το Νέο Σύνταγμα, Πρακτικά Συνεδρίου για το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/86/01, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2001, σ. 105- 151.

31. Και όνομα μεν «ανώνυμος εταιρία» κέκληται…: θεσμικές μεταμφιέσεις και σημειωτικά πειράματα ως άσκηση πολιτικών επιλογών και ιστορικής συνέπειας, σε Κράτος Νόμος Διοίκηση, Σύμμεικτα Επ. Σπηλιωτόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2000, σ. 669-699.

32. Η διαφθορά και η χρησιμότητά της για τη μετάβαση στον 21ο αιώνα, Κοινωνία Πολιτών 2, 1999, σ. 23-28.

33. Οικονομικό Σύνταγμα και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Τα Εικοσάχρονα του Συντάγματος 1975, Το Σύνταγμα Επιστημονικά Συνέδρια 1, Αντ. Ν. Σάκκουλας 1998, σ. 463- 490.

34. To σύστημα Call- back: κύκνειο άσμα της φωνητικής τηλεφωνίας ή προάγγελος της θεσμικής της απελευθέρωσης;, Νομικό Βήμα (τ. 46) 1998, σ. 126- 137.

35. Τα σύγχρονα μνημειακά κτίρια: To Μέγαρο Μουσικής: H νομική του διάσταση, Νόμος και Φύση 1/1997, σ. 74-97.

36. Η παιδεία: επαγγελματική κατάρτιση ή προσδοκία του ανέφικτου; Μια ευρωπαϊκή διελκυστίνδα με προοπτική, Το Σύνταγμα, 1/1997, σ. 25 – 53.

37. Το νομικό καθεστώς των ευρωπαϊκών γλωσσών. Σε αναζήτηση της σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινής γλώσσας, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2/1997, σ. 385- 406.

38. Νομοθετική κηδεμονία της ελευθερίας της βουλήσεως και αναγκαστική διαδοχή (σκέψεις με αφορμή τη συνταγματικότητα του άρθ. 21 του ν. 1738/87), Αρμενόπουλος, 1996, σ. 118- 124.

39. Πρόσφατες εξελίξεις της νομολογίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος, Πρακτικά 3ου συνεδρίου Διοικητικών Δικαστών, Μάιος 1992, Εθνικό Τυπογραφείο 1996, σ. 36-41.

40. La tutella del patrimonio culturale nell’odrinamento greco, I beni culturali, Esigenze unitarie di tutela e pluralta de ordinamenti, a cura di Luca Mezzeti, CEDAM, Padova, 1995, (συλλογικό έργο), σ. 339- 352.

41. ΣτΕ 1529/1993, Σχόλιο Η Χώρα- Πάτμου και η προστασία των πολιτιστικών συνόλων, Νόμος και Φύση 1/1995, σ. 186- 200.

42. La garantie constitutionnelle de l’ esthétique et de la mémoire, Institute of Hellenic Constitutional History and Constitutional Law, Studies 5, Archaeological Heritage: Current Trends in its legal protection, (International Conference Athens 26-27 November 1992) P. Sakkoulas Bros. Publishers, Athens 1995, σ. 105- 115.

43. TRUST: μια απόπειρα συμφιλίωσης του ηπειρωτικού με το αγγλοσαξονικό σύστημα δικαίου, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 1994, σ. 480 – 509.

44. Φύσει και θέσει κυβερνητικές πράξεις: Αναβιώσεις μιας θεωρίας με ημερομηνία λήξεως, Νομικό Βήμα, 1992, σ. 1269 -1286.

45. Η νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και η αναβάθμιση του προσωπικού στοιχείου στον υπουργικό ρόλο από το Ε τμήμα του ΣτΕ, Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση, τ.9-10 1992, σ. 37 -59.

46. Σημασία και συνέπειες του εννοιολογικού προσδιορισμού της έννοιας του «εκλογικού κέντρου» για το εκλογικό δίκαιο, Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, 1991, σ. 41-47.

47. Τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, Μια περιπλάνηση στις νομικές κατηγορίες, Διοικητική Δίκη, 1991, σ. 762 -784.

48. Ο δικαστικός έλεγχος της αμοιβαιότητας της εφαρμογής των γενικώς παραδεδεγμένων κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων κατά το άρθρο 28.1 και 3 του Συντάγματος 1975, Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, 1991, σ. 348- 364.

49. Νεοελληνικός πολιτικός λόγος και νομιμότητα- Η οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης στις Χώρες Μέλη της ΕΟΚ και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, Το Σύνταγμα, 1990, σ. 419- 444.