Αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα Υποδομής

Η ανάπτυξη του τομέα της αυτοχρηματοδότησης των έργων υποδομής ήδη από τις αρχές του 1990 στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου μας επέτρεψε να αποκτήσουμε μεγάλη εμπειρία στο σύνολο των προσπαθειών ιδιωτικής χρηματοδότησης και συγχρηματοδότησης έργων υποδομής.

Εργασθήκαμε για την δημιουργία του θεσμικού πλαισίου και για την επίλυση σημαντικών ζητημάτων εθνικού και κοινοτικού δικαίου.

Εργασθήκαμε για την επίλυση σοβαρών προβλημάτων με διαιτησίες και δικαστικούς αγώνες.

Συμμετείχαμε σε διαδικασίες δημοπράτησης και είχαμε τη χαρά οι περισσότεροι πελάτες μας να αναδειχθούν ανάδοχοι των αντικειμένων που διεκδίκησαν.

Η εμπειρία μας περιλαμβάνει έργα αυτοκινητοδρόμων, σιδηροδρομικά έργα, αερολιμένες, λιμένες και τουριστικούς λιμένες, καζίνο και σταθμούς στάθμευσης αυτοκινήτων.