Απόβλητα

Το οξύτατο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα μας απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία και γνώση την οποία αποκτήσαμε λόγω της μακροχρόνιας συμμετοχής μας στη διαδικασία ανάπτυξης υποδομών διαχείρισης απόβλήτων.

Υποστηρίζουμε διαγωνιζόμενους και αναδόχους σχετικών διαγωνισμών και παρέχουμε συμβουλές για ζητήματα νομοθετικού καθεστώτος της διαχείρισης αποβλήτων σε επιχειρήσεις. Διεξάγουμε δίκες και γνωμοδοτούμε σε σχέση με το καθεστώς του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου.