Αθλητικό δίκαιο – Ολυμπιακοί Αγώνες

Το γραφείο μας ειδικεύεται σε υποθέσεις αθλητικού δικαίου και ειδικότερα σε ζητήματα που άπτονται του δικαίου των Ολυμπιακών Αγώνων.

Κατά την διάρκεια των Αγώνων της Αθήνας του 2004 απέκτησε σημαντική εμπειρία και ενήργησε σε σημαντικές υποθέσεις ιδίως στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Έργων και περιβαλλοντικών ζητημάτων.