Διεθνής εμπειρία

Έργα στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και την Τουρκία.

Το γραφείο μας έχει αναπτύξει ιδιαίτερη εμπειρία σε έργα στο εξωτερικό.
Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος κοινοπραξιών και ομίλων εταιριών με διεθνή δραστηριοποίηση και έχει αντιμετωπίσει σύνθετα ζητήματα νομικής φύσεως που απορρέουν από το γεγονός της εφαρμογής περισσότερων κανόνων καθώς και της εισαγωγής του κοινοτικού δικαίου.

Έχουμε συμμετάσχει ως νομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων σε σημαντικό αριθμό έργων που ξεκίνησαν και εκτελούνται ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί στην Ελλάδα και σε Βαλκανικά Κράτη ή μόνον σε Βαλκανικά Κράτη ιδίως δε στη Δημοκρατία της Σερβίας, στη Ρουμανία και στην FYROM καθώς και στην Τουρκία και την Ιορδανία. Τα περισσότερα εξ αυτών είναι σχετικά με την ενέργεια και αφορούν κατασκευές αγωγών, έργων ηλεκτρικής ενέργειας, φράγματα, αγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου. Έχουμε επίσης εμπειρία και σε έργα αυτοκινητοδρόμων στα βαλκάνια και ιδίως στη δημοκρατία της Σερβίας και της Ρουμανίας.

Το γραφείο μας συνεργάζεται με διεθνείς νομικούς και χρηματοοικονομικούς οίκους προς την κατεύθυνση αυτή στο πλαίσιο της δημιουργίας των απαραίτητων δικτύων της Βαλκανικής.