Διαιτησίες

Η εμπειρία μας σε διαιτησίες δικαστικούς συμβιβασμούς και τεχνικές πραγματογνωμοσύνες ως διαιτητές ή ως νομικοί παραστάτες είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη.

Διεξάγουμε διαιτησίες στο πλαίσιο των κανόνων του ICC, του ΤΕΕ, και άλλων φορέων διεθνείς και εθνικές. Τελευταία εφαρμόσαμε εκτενώς τη διαιτησία στα δημόσια έργα σύμφωνα με εξειδικευμένη νομοθεσία και διατάξεις.
Έχουμε συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό διαιτησιών που αφορούν σε συμβάσεις παραχώρησης και μεγάλα έργα.
Ενεργούμε και ως διαιτητές εφόσον δεν συντρέχει ασυμβίβαστο με τη δραστηριότητά μας και τους εντολείς μας.

Τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή μας σε διαιτησίες σχετιζόμενες με το αντικείμενο της ειδικότητάς μας είναι έντονη και ιδιαίτερα επιτυχής ως προς τα αποτελέσματα.