Ενεργειακό δίκαιο

Αποτελεί έναν κλάδο συνεχώς αναπτυσσόμενο και εξελισσόμενο στον οποίο συμμετέχουμε ενεργά υποστηρίζοντας ιδιώτες που επιθυμούν να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε ενεργειακά θέματα.

Το γραφείο μας ειδικεύεται τόσο στην κατασκευή ενεργειακών υποδομών και εργοστασίων όσο και στην αδειοδότηση επιχειρήσεων.

Γνωμοδοτούμε σε ζητήματα νομοθετικής φύσεως δεδομένης της συνεχούς εξέλιξης του κλάδου και του κοινοτικού δικαίου. Συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς και διεξάγουμε προσφυγές εφόσον απαιτούνται ενώπιον των εθνικών και των κοινοτικών αρχών.

Η ομάδα των συνεργατών του γραφείου μας που ασχολείται με τα θέματα ενέργειας διαθέτει αξιόλογη εμπειρία τόσο στη σύνταξη συμβάσεων ενέργειας και στην παροχή συμβουλών στα θέματα αυτά όσο και σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.