Εξυγίανση επιχειρήσεων

Η συμμετοχή μας στην εξυγίανση επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια είναι σημαντική. Θεωρούμε πολύ σημαντικό σημείο της δράσης μας το επιτυχημένο αποτέλεσμα σε επιχειρήσεις που βρέθηκαν σε καθεστώς σοβαρής κρίσης.