Οικονομικό δίκαιο – δίκαιο επενδύσεων

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας το γραφείο μας έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, των (πάσης φύσεως) συμβάσεων ιδιωτικής χρηματοδότησης έργων και επιχειρήσεων, στο δίκαιο της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στο δίκαιο των επιχειρήσεων και της εξυγίανσης επιχειρήσεων, στο δίκαιο των επενδύσεων και των επιχειρηματικών κινήτρων, στο δίκαιο ανάπτυξης ακινήτων, στο αθλητικό δίκαιο, το πολεοδομικό δίκαιο και το δίκαιο περιβάλλοντος και το φορολογικό δίκαιο.

Στο πλαίσιο της δράσης μας στο σχετικό πεδίο διενεργούμε νομικούς ελέγχους, παρέχουμε γνωμοδοτήσεις, υποστηρίζουμε σε συνεχή βάση επιχειρήσεις, εκπροσωπούμε τους εντολείς μας σε δημοπρατήσεις πάσης φύσεων και κάνουμε συμβουλευτική δικηγορία καθώς και κάθε είδους δικαστική και εξωδικαστική υποστήριξη. Συνεργαζόμαστε συστηματικά με τη διοίκηση για την διευκόλυνση των επενδύσεων των πελατών μας και τους εκπροσωπούμε σε σημαντικές διαπραγματεύσεις.