Κατασκευή και Χρηματοδότηση Υποδομών

Το γραφείο μας θεωρείται ένα από τα πλέον ειδικευμένα γραφεία στο αντικείμενο σε σχέση τόσο με την δημιουργία έργων υποδομής όσο και με τη μελέτη του καθεστώτος της χρηματοδότησής τους.

Ως νομικοί σύμβουλοι προτείνουμε λύσεις σε σημαντικά ζητήματα οι οποίες χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία και αποτελεσματικότητα.

Η εξειδίκευσή μας σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα υποδομής όσο και στο δίκαιο των κατασκευών είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη.