Λιμενικά Έργα – Λιμένες – Τουριστικοί Λιμένες – Αερολιμένες

Το γραφείο μας έχει συμμετάσχει ενεργά σε σημαντικές δραστηριότητες μελέτης και κατασκευής λιμενικών και αερολιμενικών υποδομών, στη μελέτη τους, στην αδειοδότησή τους, στη μελέτη και διαμόρφωση του νομοθετικού τους καθεστώτος και στην επίλυση διαφωνιών σε σχέση με ανάλογα αντικείμενα.

Οι συνεργάτες μας γνωρίζουν άριστα το καθεστώς και τις εξελίξεις του δικαίου του αιγιαλού και της παραλίας καθώς και του δικαίου των επενδύσεων για τουριστικούς λιμένες, λιμένες κοκ.