Περιβαλλοντικά θέματα – Πολιτιστική κληρονομιά – Δίκαιο αρχαιοτήτων

Το γραφείο μας έχει ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία σε ζητήματα δικαίου περιβάλλοντος τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικής υποστήριξης. Η ομάδα των εξειδικευμένων συνεργατών μας παρέχει νομικές συμβουλές σε όλους τους τομείς του περιβαλλοντικού δικαίου.

Καλούμεθα να γνωμοδοτήσουμε σε ζητήματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικού σχεδιασμού και μετέχουμε ενεργά στην επιστημονική εξέλιξη στα ζητήματα αυτά με κριτικό λόγο.

Ειδικότερα, παρέχει νομική υποστήριξη σε θέματα σχεδιασμού, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωροθέτησης και περιβάλλοντος σε κατασκευαστικά έργα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και λήψης των απαιτούμενων αδειών καθώς και σε εμπεριστατωμένη μελέτη του καθεστώτος ειδικών χρήσεων γης και των περιβαλλοντικών τους συνεπειών.

Παρέχουμε εξειδικευμένη νομική υποστήριξη σε βιομηχανίες και κατασκευαστές σε θέματα περιβαλλοντικής εναρμόνισης. Επίσης, παρέχουμε νομική υποστήριξη σε θέματα που άπτονται του περιβαλλοντικού δίκαιου και αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και όσους δραστηριοποιούνται με αναπτυξιακά προγράμματα ακίνητης περιουσίας.

Επιπλέον, παρέχουμε συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις και αλλαγές στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μετέχοντας στην επιστημονική δράση και στην νομοπαρασκευαστική δραστηριότητα των σύμβουλοι σημαντικών φορέων όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ή το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορείς για σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα όπως αυτό του συνολικού καθεστώτος νήσων (Πάτμου, Υδρας, Ζακύνθου, Μαραθωνήσι), ευαίσθητων οικοσυστημάτων, υδροβιοτόπων. Συμμετέχει σε νομοθετικές λύσεις για υδροβιοτόπους, προστασία ειδικών κατηγοριών ζώων και φυτών.

Ιδιαίτερη εμπειρία έχουμε σε ζητήματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αρχαιοτήτων σε σχέση με μεγάλα έργα, με ιδιωτικές διαφορές, με την αξιοποίηση ακινήτων σε συνδυασμό με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αδειοδοτήσεις, παραστάσεις ενώπιον της Διοίκησης και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου καθώς και του Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.