Συμβάσεις

Το γραφείο μας έχει ιδιαίτερα εκτεταμένη εμπειρία σε ζητήματα σύνταξης και διαχείρισης συμβάσεων.
Υποστηρίζει πελάτες σε διαπραγματεύσεις πάσης φύσεως και εκτελεί συμβατική αλληλογραφία στη συνέχεια.