Τηλεπικοινωνιακό δίκαιo

Η ανάπτυξη του δικαίου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα ήδη από τις αρχές του 1990 στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του κοινοτικού δικαίου και της ιδιωτικοποίησης των σχετικών δραστηριοτήτων μας απασχόλησε συστηματικά.

Παρέχουμε υπηρεσίες σε εταιρίες που ασχολούνται με τις τηλεπικοινωνίες, συνεργαζόμαστε για αδειοδοτήσεις, συμμετέχουμε στην παραγωγή τηλεπικοινωνιακών υποδομών.