ΝΕΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


ΒΙΒΛΙΑ

Le statut juridique de l’action culturelle et linguistique de la France a l’étrangerΕλένη Τροβά
Le statut juridique de l’action culturelle
et linguistique de la France a l’étranger
Εκδόσεις
LGDJ, Paris 1993, Bibliothèque de Droit Public

 

 

 

 


2.	Η έννοια του πολιτιστικού περιβάλλοντος κατά το Σύνταγμα του 1975/86Ελένη Τροβά
Η έννοια του πολιτιστικού περιβάλλοντος
κατά το Σύνταγμα του 1975/86
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
Αθήνα 1992

 

 

 


Ελένη Τροβά
Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων
και το Δίκαιο της Απελευθέρωσης του Διεθνούς Εμπορίου
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
Αθήνα 2000
(έκδοση συνοδευόμενη από cd-rom)

 

 

 


Ολυμπιακοί Αγώνες και ΔίκαιοΕλένη Τροβά
Ολυμπιακοί Αγώνες και Δίκαιο

(από κοινού με την Γεωργία Γιαννακούρου)
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
Αθήνα 2001
(σ.520)

 

 

 


Το πολιτιστικό περιβάλλον κατά το Σύνταγμα του 1975/86/01Ελένη Τροβά
Το πολιτιστικό περιβάλλον
κατά το Σύνταγμα του 1975/86/01
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
Αθήνα 2003
(σ.366)

 

 

 


Η κατασκευή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου και η σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων - Σπουδή στη διαλεκτική των πόλων εξουσίαςΕλένη Τροβά
Η κατασκευή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου
και η σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων –
Σπουδή στη διαλεκτική των πόλων εξουσίας
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
Αθήνα 2002
(σ. 486)

 

 

 


Προστασία Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάςΠαναγιώτης Σκουρής – Ελένη Τροβα
Προστασία Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 3028/2002)
Εκδόσεις Σάκκουλα
Αθήνα Θεσσαλονίκη- 2003
(σ. 470)

 

 

 

 


Παναγιώτης Σκουρής – Ελένη Τροβα
Από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ευρώπης
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
Αθήνα Κομοτηνή 2003
(σ. 74)

 

 

 

 


Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες της ΕυρώπηςΠαναγιώτης Σκουρής – Ελένη Τροβα
Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες της Ευρώπης
Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις 2004
(σ. 193)

 

 

 

 


Η πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιοΕλένη Τροβά
Η πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο
(Επιμέλεια)
Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου,
Εκδόσεις Σάκκουλα
Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2004
(σ. 647)

 

 

 


Εξουσίες και ΔιαφάνειαΕλένη Τροβά
Εξουσίες και Διαφάνεια
Από τον έλεγχο της συνταγματικότητας
στον έλεγχο της αιτιολογίας των κανόνων
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2005
(σ. 392)

 

 

 


Το Κοινοτικό Δίκαιο των Συμβάσεων Παραχώρησης και των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Ι. Κείμενα εργασίαςΠαναγιώτης Σκουρής – Ελένη Τροβα
Το Κοινοτικό Δίκαιο των Συμβάσεων Παραχώρησης και των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Ι. Κείμενα εργασίας
Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα 2005
(σ. 333)

 

 

 


Εξουσίες και ΔιαφάνειαΠαναγιώτης Σκουρής – Ελένη Τροβα
Το Δίκαιο των Συμβάσεων Παραχώρησης και των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ΙΙ. Ο νόμος 3389/2005
Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα 2005
(σ. 259)

 

 

 


Γνώση και αμφισβήτησηΕλένη Τροβά
Γνώση και αμφισβήτηση: Η Ευρώπη των κρατικών και των ιδιωτικών πανεπιστημίων
Εκδόσεις Σάκκουλα
Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2008
(σ. 326)

 

 


To κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων
από κοινού με τον Παναγιώτη Σκουρή
Εκδόσεις Σάκκουλα
Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2009


The Olympic Games of the European Union
Vagelis Alexandrakis, Panagiotis Skouris, Eleni Trova
Nomos Verlagsgesellschaft Mbh & Co
2011


CD-ROM

To Σύνταγμα του 1975/86/2001
Συνοδεύει την έκδοση της σειράς του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου Τσάτσου Δ./Κοντιάδη Ξ. (επ), «Το Σύνταγμα της Ελλάδας 1975/86/2001», Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2001


Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων και του Δικαίου της Απελευθέρωσης του Διεθνούς Εμπορίου

Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεωνκαι του Δικαίου της Απελευθέρωσης του Διεθνούς Εμπορίου
Συνοδεύει το βιβλίο μου «Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων και το Δίκαιο της Απελευθέρωσης του Διεθνούς Εμπορίου», Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2000


ΑΡΘΡΑ

Ελένη Τροβά

 1. Aπόφαση Mall : η δική μας Μarbury v. Madison
 2. Ε. Κ. Τροβα, Θ. Χ. Τσιβόλας, Η έννομη προστασία των θρησκευτικών πολιτιστικών αγαθών [= Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου. Σειρά Β΄: Μελέτες, 7], Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2013, σσ. 404
 3. Πολιτιστικά αγαθά και ταυτότητες, Η κατά πόσον μπορεί ο νόμος να προσφέρει την αθανασία, ΔτΑ νο 47/2010, σελ. 667 επ.
 4. Η νομική προσωπικότητα ως ένδυμα: η ανώνυμη εταιρία παραχώρησης δημοσίων έργων, Τιμητικός τόμος Μιχ. Π. Σταθόπουλου, , Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2010,σελ.2757 επ.,
 5. Η δημόσια σύμβαση, Τιμητικός Τόμος Γεωργίου Δ. Καλλιμόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2010,σελ.661 επ.,
 6. H αμεροληψία των μεν και των δε, Τόμος Τιμητικός Του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 125 χρόνια, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2008, σελ 111 επ
 7. Η ανώνυμη εταιρία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των σδιτ, Τάσεις και Προοπτικές του Δικαίου της Ανώνυμης Εταιρίας, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη 2009, σ. 565 επ
 8. Η απόφαση ΔΕΚ C- 274/05 Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, Αναγνώριση πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΔτΑ 2008, σελ 1257 επ.
 9. Οι οικολογικές δημόσιες συμβάσεις, Νόμος και Φύση, http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=3411&lang=1&catpid=1, Μάιος 2008, (από κοινού με τον Παναγιώτη Σκουρή)
 10. Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ολυμπιακοί Αγώνες, ΔτΑ, 2008, σ. 1231 (από κοινού με τον Παναγιώτη Σκουρή)
 11. Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, Εφημ ΔΔ, 2008, τ. 3, σελ. 381 επ.
 12. Η καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης στο κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, ΘΠΔΔ, 2008, 10- 11, σελ. 1182
 13. Περιβάλλον και Δημόσιες Συμβάσεις Προς ένα δίκαιο των αειφόρων δημοσίων συμβάσεων ΠερΔικ 2007 σελ 381 επ (από κοινού με τον Παναγιώτη Σκουρή)
 14. Τίτλοι Σπουδών και Τίτλοι Ευγενείας, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 2006, ειδικό τεύχος αφιέρωμα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 79 επ
 15. Προστασία των υδατικών πόρων σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και το Σύνταγμα (ΣτΕ Ολ 1688/2005). Περιβάλλον και Δίκαιο τεύχος 4 έτος 2005 σ. 552- 558
 16. Από την «ευθύνη κατόχου ζώων» στην υποχρέωση φροντίδας των «Ζώων Συντροφιάς» Γενέθλιον Απόστολου Σ Γεωργιάδη, Τ. ΙΙ, Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 2315- 2335
 17. Περιοδικό Το Σύνταγμα 3/2006, Σχόλιο στην απόφαση ΜονΠρ Θες 24070/2006 Ελευθερία Τέχνης και Θρησκευτική Ελευθερία, που αφορά στην ταινία Κωδικός ντα Βίντσι σ. 967 επ
 18. Τιμητικός Τόμος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Η αμεροληψία των μεν και των δε , Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα Κομοτινή 2001.
 19. Ολυμπιακοί Αγώνες και Περιβάλλον, σε Κλαμαρής – Μπρεδήμας – Μαλάτος (επ.) Ολυμπιακοί Αγώνες και Δίκαιο, εισηγήσεις και πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου, Αθήνα 21-23/5/2003, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2005, σ. 179-198.
 20. Διαφάνεια και γνώση, από τον έλεγχο της συνταγματικότητας στον έλεγχο της αιτιολογίας των κανόνων, Τιμητικός Τόμος για τα 75 χρόνια του ΣτΕ, Σάκκουλας Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2004, σ. 91-110.
 21. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και η διασφάλιση της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις, Διαφάνεια και ανεξαρτησία στον έλεγχο του δημοσίου χρήματος, Τιμητικός Τόμος για τα 170 χρόνια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2004, σ. 955-984.
 22. Η εννοιολογική κατηγοριοποίηση του νόμου 3028/02 και το Σύνταγμα μετά την αναθεώρηση του 2001. Σύνταγμα και πολιτιστική πολιτική, σε Τροβά Ε. (επ.), Η πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο, Πρακτικά Συνεδρίου Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου, 3-4 Ιουνίου 2003, Σάκκουλας Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2004, σ. 111-135.
 23. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004, τα Ολυμπιακά Έργα και το περιβάλλον. Η διαδρομή που διανύθηκε μέχρι το τέλος του 2002. Περιβάλλον και Δίκαιο, τεύχος 2 / 2003, σ. 242- 257.
 24. Ολυμπιακοί Αγώνες και περιβάλλον, Μια μπλόφα για ατελείς ονειροπόλους, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, Ειδικό Τεύχος, Ολυμπιακοί Αγώνες Ζητήματα Δημοσίου Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2003, σ. 23-47.
 25. Υπαγωγή στις διαδικασίες ανάθεσης έργων και προμηθειών του κοινοτικού δικαίου από κάτοχο άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Γνωμοδότηση, Νομικό Βήμα (τ. 51) , 2003, σ. 2108-2122.
 26. Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων στα ελληνικά δικαστήρια: ένας ξαφνικός και απρόσμενος επισκέπτης, Διοικητική Δίκη 2003, σ. 603-621.
 27. Η χρηματοδότηση μιας βιώσιμης Ολυμπιάδας, σε Ολυμπιακοί Αγώνες και Περιβάλλον, Πρακτικά Συνεδρίου Αθήνα 1-2/2/2001, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2002, σ. 241- 246 .
 28. Αχελώος, Ο θεός Ποταμός, Περιβάλλον και Δίκαιο 1/2001, σ. 35- 48
 29. Οι τομές για το Περιβάλλον στην Αναθεώρηση του 2001: Ένας αειφόρος τόπος για την Πολιτεία, σε Τσάτσου Δ., Βενιζέλου, Ε. Κοντιάδη Ξ. (επ.), Το Νέο Σύνταγμα, Πρακτικά Συνεδρίου για το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/86/01, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2001, σ. 105- 151.
 30. Και όνομα μεν «ανώνυμος εταιρία» κέκληται…: θεσμικές μεταμφιέσεις και σημειωτικά πειράματα ως άσκηση πολιτικών επιλογών και ιστορικής συνέπειας, σε Κράτος Νόμος Διοίκηση, Σύμμεικτα Επ. Σπηλιωτόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2000, σ. 669-699.
 31. Η διαφθορά και η χρησιμότητά της για τη μετάβαση στον 21ο αιώνα, Κοινωνία Πολιτών 2, 1999, σ. 23-28.
 32. Οικονομικό Σύνταγμα και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Τα Εικοσάχρονα του Συντάγματος 1975, Το Σύνταγμα Επιστημονικά Συνέδρια 1, Αντ. Ν. Σάκκουλας 1998, σ. 463- 490.
 33. To σύστημα Call- back: κύκνειο άσμα της φωνητικής τηλεφωνίας ή προάγγελος της θεσμικής της απελευθέρωσης;, Νομικό Βήμα (τ. 46) 1998, σ. 126- 137.
 34. Τα σύγχρονα μνημειακά κτίρια: To Μέγαρο Μουσικής: H νομική του διάσταση, Νόμος και Φύση 1/1997, σ. 74-97.
 35. Η παιδεία: επαγγελματική κατάρτιση ή προσδοκία του ανέφικτου; Μια ευρωπαϊκή διελκυστίνδα με προοπτική, Το Σύνταγμα, 1/1997, σ. 25 – 53.
 36. Το νομικό καθεστώς των ευρωπαϊκών γλωσσών. Σε αναζήτηση της σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινής γλώσσας, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2/1997, σ. 385- 406.
 37. Νομοθετική κηδεμονία της ελευθερίας της βουλήσεως και αναγκαστική διαδοχή (σκέψεις με αφορμή τη συνταγματικότητα του άρθ. 21 του ν. 1738/87), Αρμενόπουλος, 1996, σ. 118- 124.
 38. Πρόσφατες εξελίξεις της νομολογίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος, Πρακτικά 3ου συνεδρίου Διοικητικών Δικαστών, Μάιος 1992, Εθνικό Τυπογραφείο 1996, σ. 36-41.
 39. La tutella del patrimonio culturale nell’odrinamento greco, I beni culturali, Esigenze unitarie di tutela e pluralta de ordinamenti, a cura di Luca Mezzeti, CEDAM, Padova, 1995, (συλλογικόέργο), σ. 339- 352.
 40. ΣτΕ 1529/1993, Σχόλιο Η Χώρα- Πάτμου και η προστασία των πολιτιστικών συνόλων, Νόμος και Φύση 1/1995, σ. 188- 200.
 41. La garantie constitutionnelle de l’ esthétique et de la mémoire, Institute of Hellenic Constitutional History and Constitutional Law, Studies 5, Archaeological Heritage: Current Trends in its legal protection, (International Conference Athens 26-27 November 1992), P. Sakkoulas Bros. Publishers, Athens 1995, σ. 105- 115.
 42. TRUST: μια απόπειρα συμφιλίωσης του ηπειρωτικού με το αγγλοσαξονικό σύστημα δικαίου, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 1994, σ. 480– 509. (Το αυτό δημοσίευμα δημοσιεύθηκε στα αγγλικά με τον τίτλο Trust & Greek Legislation- An attempt of conciliation of the Continental and Anglosaxon Law, International Bar Association, SBL 1993, σ. 19 επ. )
 43. Φύσει και θέσει κυβερνητικές πράξεις: Αναβιώσεις μιας θεωρίας με ημερομηνία λήξεως, Νομικό Βήμα, 1992, σ. 1269 -1286.
 44. Η νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και η αναβάθμιση του προσωπικού στοιχείου στον υπουργικό ρόλο από το Ε’ τμήμα του ΣτΕ, Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση, τεύχος 9-10, 1992, σ. 37-59.
 45. Σημασία και συνέπειες του εννοιολογικού προσδιορισμού της έννοιας του «εκλογικού κέντρου» για το εκλογικό δίκαιο, Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, 1991, σ. 41-47.
 46. Τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, Μια περιπλάνηση στις νομικές κατηγορίες, Διοικητική Δίκη, 1991, σ. 762 -784.
 47. Ο δικαστικός έλεγχος της αμοιβαιότητας της εφαρμογής των γενικώς παραδεδεγμένων κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων κατά το άρθρο 28.1 και 3 του Συντάγματος 1975, Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, 1991, σ. 348-364.
 48. Νεοελληνικός πολιτικός λόγος και νομιμότητα- Η οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης στις Χώρες Μέλη της ΕΟΚ και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, Το Σύνταγμα, 1990, σ. 419- 444.