ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Το γραφείο μας είναι ειδικευμένο σε παροχή υπηρεσιών στον τομέα του σύγχρονου δημοσίου δικαίου με έμφαση στο οικονομικό δημόσιο δίκαιο το οποίο περιλαμβάνει προφανώς και το κοινοτικό δίκαιο.

Εργάζεται σε θέματα εθνικού δικαίου για το οποίο συχνά καλείται να γνωμοδοτήσει και συνεργάζεται με δικηγόρους άλλων κρατών για σύνθετα θέματα όπου εφαρμόζονται και άλλα δίκαια πλην του ελληνικού.

Στο πλαίσιο του σύγχρονου δημοσίου δικαίου εφαρμόζει τόσο το εθνικό διοικητικό και συνταγματικό δίκαιο όσο και το εμπορικό και ιδιωτικό δίκαιο συνθετικά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής και των αγορών.

Ειδικεύεται στο οικονομικό δίκαιο με έμφαση στο δίκαιο των αυτοχρηματοδοτούμενων υποδομών, των έργων (ιδιωτικών και δημοσίων), την ανάπτυξη ακινήτων, επιχειρήσεων και επενδύσεων.

Categories:
 • Οικονομικό δίκαιο – δίκαιο επενδύσεων

  Οικονομικό δίκαιο – δίκαιο επενδύσεων

  Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας το γραφείο μας έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, των (πάσης φύσεως) συμβάσεων...

 • Ενεργειακό δίκαιο

  Ενεργειακό δίκαιο

  Αποτελεί έναν κλάδο συνεχώς αναπτυσσόμενο και εξελισσόμενο στον οποίο συμμετέχουμε ενεργά υποστηρίζοντας ιδιώτες που επιθυμούν να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε...

 • Μεταλλευτικό – Λατομικό δίκαιο

  Μεταλλευτικό – Λατομικό δίκαιο

  Η σύγχρονη αναβίωση της μεταλλευτικής δραστηριότητας απαιτεί εξειδικευμένη γνώση τόσο του νομοθετικού πλαισίου (εθνικού και κοινοτικού) όσο και της πρακτικής....

 • Τηλεπικοινωνιακό δίκαιo

  Τηλεπικοινωνιακό δίκαιo

  Η ανάπτυξη του δικαίου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα ήδη από τις αρχές του 1990 στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του κοινοτικού...

 • Αθλητικό δίκαιο – Ολυμπιακοί Αγώνες

  Αθλητικό δίκαιο – Ολυμπιακοί Αγώνες

  Το γραφείο μας ειδικεύεται σε υποθέσεις αθλητικού δικαίου και ειδικότερα σε ζητήματα που άπτονται του δικαίου των Ολυμπιακών Αγώνων. Κατά...

 • Φορολογικό δίκαιο – Διοικητικά Πρόστιμα

  Φορολογικό δίκαιο – Διοικητικά Πρόστιμα

  Παρέχουμε συμβουλές για τους τομείς της ειδικότητάς μας σε θέματα φορολογικού δικαίου και ιδίως σε αυτά που αφορούν τα ζητήματα...

 • Περιβαλλοντικά θέματα – Πολιτιστική κληρονομιά – Δίκαιο αρχαιοτήτων

  Περιβαλλοντικά θέματα – Πολιτιστική κληρονομιά – Δίκαιο αρχαιοτήτων

  Το γραφείο μας έχει ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία σε ζητήματα δικαίου περιβάλλοντος τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας όσο και σε επίπεδο...

 • Πολεοδομικό δίκαιο – Αδειοδοτήσεις – Δίκαιο απαλλοτριώσεων

  Πολεοδομικό δίκαιο – Αδειοδοτήσεις – Δίκαιο απαλλοτριώσεων

  Το γραφείο μας έχει ιδιαίτερη εμπειρία σε ζητήματα πολεοδομικου δικαίου, στη μελέτη αδειοδοτήσεων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, λιμενικών έργων, έργων σιδηροδρόμων, αυτονικητοδρόμων...

 • Λιμενικά Έργα – Λιμένες – Τουριστικοί Λιμένες – Αερολιμένες

  Λιμενικά Έργα – Λιμένες – Τουριστικοί Λιμένες – Αερολιμένες

  Το γραφείο μας έχει συμμετάσχει ενεργά σε σημαντικές δραστηριότητες μελέτης και κατασκευής λιμενικών και αερολιμενικών υποδομών, στη μελέτη τους, στην...

 • Απόβλητα

  Απόβλητα

  Το οξύτατο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα μας απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία και γνώση την οποία αποκτήσαμε λόγω της...

 • Δίκαιο Εκπαίδευσης

  Δίκαιο Εκπαίδευσης

  Έχουμε χειρισθεί σημαντικά ζητήματα δικαίου εκπαίδευσης ενώπιον των αρμοδίων αρχών και φορέων καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων. Έχουμε χειρισθεί υποθέσεις...

 • Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

  Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

  Έχουμε ασχοληθεί με ικανό αριθμό υποθέσεων δικαίου μέσων μαζικής ενημέρωσης ιδίως σε δικαστικό επίπεδο όπου και παρέχουμε νομική υποστήριξη σε...