ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Το γραφείο μας είναι ειδικευμένο σε παροχή υπηρεσιών στον τομέα του σύγχρονου δημοσίου δικαίου με έμφαση στο οικονομικό δημόσιο δίκαιο το οποίο περιλαμβάνει προφανώς και το κοινοτικό δίκαιο.

Εργάζεται σε θέματα εθνικού δικαίου για το οποίο συχνά καλείται να γνωμοδοτήσει και συνεργάζεται με δικηγόρους άλλων κρατών για σύνθετα θέματα όπου εφαρμόζονται και άλλα δίκαια πλην του ελληνικού.

Στο πλαίσιο του σύγχρονου δημοσίου δικαίου εφαρμόζει τόσο το εθνικό διοικητικό και συνταγματικό δίκαιο όσο και το εμπορικό και ιδιωτικό δίκαιο συνθετικά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής και των αγορών.

Ειδικεύεται στο οικονομικό δίκαιο με έμφαση στο δίκαιο των αυτοχρηματοδοτούμενων υποδομών, των έργων (ιδιωτικών και δημοσίων), την ανάπτυξη ακινήτων, επιχειρήσεων και επενδύσεων.

Categories:
 • Κατασκευή και Χρηματοδότηση Υποδομών

  Κατασκευή και Χρηματοδότηση Υποδομών

  Το γραφείο μας θεωρείται ένα από τα πλέον ειδικευμένα γραφεία στο αντικείμενο σε σχέση τόσο με την δημιουργία έργων υποδομής...

 • Αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα Υποδομής

  Αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα Υποδομής

  Η ανάπτυξη του τομέα της αυτοχρηματοδότησης των έργων υποδομής ήδη από τις αρχές του 1990 στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου...

 • Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων – Δίκαιο δημοσίων έργων – Δίκαιο δημοσίων προμηθειών – Δίκαιο δημοσίων υπηρεσιών

  Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων – Δίκαιο δημοσίων έργων – Δίκαιο δημοσίων προμηθειών – Δίκαιο δημοσίων υπηρεσιών

  Το γραφείο μας υποστηρίζει συστηματικά τους ενδιαφερομένους για διαγωνισμούς ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Μελετά το νομοθετικό πλαίσιο κάθε τομέα...

 • Ανάπτυξη σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης έργων, PFI, PPP, ΣΔΙΤ

  Ανάπτυξη σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης έργων, PFI, PPP, ΣΔΙΤ

  Το γραφείο μας λόγω της ιδιαίτερης εξειδίκευσης του στο αντικείμενο παρέχει συμβουλές σε εθνικούς και κοινοτικούς φορείς για τα σχετικά...

 • Διεθνής εμπειρία

  Έργα στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και την Τουρκία. Το γραφείο μας έχει αναπτύξει ιδιαίτερη εμπειρία σε έργα στο εξωτερικό....

 • Κοινοτικό δίκαιο

  Κοινοτικό δίκαιο

  Δίκαιο ανταγωνισμού Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων Κρατικές ενισχύσεις Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία σε ζητήματα κοινοτικού δικαίου τόσο ενώπιον των...

 • Υπαλληλικό και Κοινοτικό Υπαλληλικό Δίκαιο

  Υπαλληλικό και Κοινοτικό Υπαλληλικό Δίκαιο

  Το γραφείο μας ειδικεύεται συστηματικά στο κοινοτικό υπαλληλικό δίκαιο και αναλαμβάνει την υποστήριξη υποθέσεων ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων για υποθέσεις...

 • Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών

  Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών

  Παρέχουμε υπηρεσίες δικαίου εταιριών σε πελάτες και αναλαμβάνει το σύνολο των εταιρικών τους υποθέσεων. Παρέχουμε υπηρεσίες σχετικές με ένα μεγάλο...

 • Νομικοί έλεγχοι

  Νομικοί έλεγχοι

  Το γραφείο μας έχει ασχοληθεί συστηματικά με νομικούς ελέγχους επιχειρήσεων ενόψει εξαγοράς μέρους ή του συνόλου των μετοχών τους καθώς...

 • Εξυγίανση επιχειρήσεων

  Η συμμετοχή μας στην εξυγίανση επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια είναι σημαντική. Θεωρούμε πολύ σημαντικό σημείο της δράσης μας το επιτυχημένο...

 • Συμβάσεις

  Συμβάσεις

  Το γραφείο μας έχει ιδιαίτερα εκτεταμένη εμπειρία σε ζητήματα σύνταξης και διαχείρισης συμβάσεων. Υποστηρίζει πελάτες σε διαπραγματεύσεις πάσης φύσεως και...

 • Δίκαιο ανάπτυξης ακινήτων

  Ενεργούμε για λογαριασμό Ελλήνων και ξένων πελατών, επενδυτών σε ακίνητη περιουσία, κατασκευαστών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτών καλύπτοντας ένα ευρύ...