ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Το γραφείο μας είναι ειδικευμένο σε παροχή υπηρεσιών στον τομέα του σύγχρονου δημοσίου δικαίου με έμφαση στο οικονομικό δημόσιο δίκαιο το οποίο περιλαμβάνει προφανώς και το κοινοτικό δίκαιο.

Εργάζεται σε θέματα εθνικού δικαίου για το οποίο συχνά καλείται να γνωμοδοτήσει και συνεργάζεται με δικηγόρους άλλων κρατών για σύνθετα θέματα όπου εφαρμόζονται και άλλα δίκαια πλην του ελληνικού.

Στο πλαίσιο του σύγχρονου δημοσίου δικαίου εφαρμόζει τόσο το εθνικό διοικητικό και συνταγματικό δίκαιο όσο και το εμπορικό και ιδιωτικό δίκαιο συνθετικά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής και των αγορών.

Ειδικεύεται στο οικονομικό δίκαιο με έμφαση στο δίκαιο των αυτοχρηματοδοτούμενων υποδομών, των έργων (ιδιωτικών και δημοσίων), την ανάπτυξη ακινήτων, επιχειρήσεων και επενδύσεων.

Categories:
  • Δικαστική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών

    Δικαστική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών

    Επίλυση δικαστικών διαφορών Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία στην διεξαγωγή δικών και διαιτησιών στη χώρα. Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας...

  • Διαιτησίες

    Η εμπειρία μας σε διαιτησίες δικαστικούς συμβιβασμούς και τεχνικές πραγματογνωμοσύνες ως διαιτητές ή ως νομικοί παραστάτες είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη. Διεξάγουμε...