η ομαδα μας

Εταιροι

Docteur en Droit Paris II (1990), DEA Droit Public Interne (Paris II 1987). Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1986).
Διαιτητής ICC, Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) και ημεδαπών διαιτητικών δικαστηρίων.
Νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων από το 1990 έως σήμερα. Νομικός παραστάτης επιχειρήσεων σε διαιτησίες και δικαστική επίλυση διαφορών. Νομικός σύμβουλος του Δημοσίου σε διαγωνισμούς μεγάλων έργων υποδομής.

Εξειδίκευση σε δίκαιο των κατασκευών δημόσιων και ιδιωτικών έργων, αυτοχρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομών, παραχωρήσεις, Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), χρηματοδοτήσεις έργων, κοινοτικό δίκαιο δημοσίων έργων και προμηθειών, διαιτησίες, δικαστική εκπροσώπηση, δίκαιο περιβάλλοντος, πολεοδομικό και χωροταξικό δίκαιο, δίκαιο ανταγωνισμού, εταιρικό δίκαιο, δίκαιο λατομείων, μεταλλείων και ενέργειας, δίκαιο επενδύσεων, δίκαιο πολιτιστικής κληρονομιάς.

Έχει διδάξει δίκαιο του πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, δίκαιο περιβάλλοντος στην Εθνική Σχολή Δικαστών και δίκαιο πολιτιστικής κληρονομιάς στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Επιστημονικές εταιρίες / ενώσεις, επιτροπές και επιμελητήρια:
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος
Ένωση Ελλήνων Εμπορικολόγων
Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων
Ελληνική Εταιρία Δικαίου Περιβάλλοντος
Ελληνική Ένωση για τη Διαιτησία
Διαιτητής ICC
Διαιτητής ΕΟΔΙΔ
Μέλος επιστημονικής επιτροπής περιοδικού «Διαιτησία»
Επιστημονικός συνεργάτης περιοδικού «Περιβάλλον και Δίκαιο»
Επιστημονικός συνεργάτης περιοδικού «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου»

Συγγραφέας βιβλίων και άρθρων.

Γλώσσες εργασίας: ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά.

Υποψήφια Δ.Ν. δημόσιο διεθνές δίκαιο, École de droit de la Sorbonne, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, υπότροφος Ακαδημίας Αθηνών. Master 2 recherche, διεθνές δίκαιο και δίκαιο διεθνών οργανισμών, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne (2007), υπότροφος NATO. Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2006).
Νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων. Νομικός παραστάτης επιχειρήσεων σε διαιτησίες και δικαστική επίλυση διαφορών. Νομικός σύμβουλος του Δημοσίου σε διαγωνισμούς μεγάλων έργων υποδομής.

Εξειδίκευση σε δίκαιο των κατασκευών δημόσιων και ιδιωτικών έργων, διαχείριση συμβάσεων FIDIC, αυτοχρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομών, παραχωρήσεις, διοικητικό δίκαιο, δίκαιο περιβάλλοντος και αδειοδότηση έργων, διαιτησίες, εκπροσώπηση σε δικαστηριακές διαφορές, δίκαιο ενέργειας και αξιοποίησης υδατικών πόρων, δίκαιο εταιριών και επιχειρήσεων, δίκαιο λατομείων και μεταλλείων, δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Έχει διδάξει διεθνή προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Sciences Po Paris - Institut d'études politiques de Paris.

Επιστημονικές εταιρίες / ενώσεις, επιτροπές και επιμελητήρια:
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Ελληνική Ένωση για τη Διαιτησία
Ευρωπαϊκή Εταιρία Διεθνούς Δικαίου
Επιτροπή για την διαιτησία του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος

Συγγραφέας βιβλίων και άρθρων.

Γλώσσες εργασίας: ελληνικά. αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά.

συνεργατες

MSc Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2020). Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2018).
Νομικός παραστάτης σε δικαστική επίλυση διαφορών.

Εξειδίκευση σε τραπεζικό δίκαιο, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ειδικό εμπράγματο και πολεοδομικό καθεστώς σε νησιωτικές περιοχές, σωματεία, εκπροσώπηση σε δικαστηριακές διαφορές, προετοιμασία και διεκδίκηση απαιτήσεων, δικαστική και εξωδικαστική επίλυση ιδιωτικών και διοικητικών διαφορών, αστικό δίκαιο.

Γλώσσες εργασίας: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά.

Οι πελάτες μας αναγνωρίζουν σε εμάς μια ικανή ομάδα που ηγείται στον τομέα της, υποστηρίζοντας διαχρονικές επαγγελματικές αρετές, όπως η συνέπεια και η ακεραιότητα, με πρωτοποριακή σκέψη και δυναμισμό.

ταυτοτητα

Κερδίσαμε τον σεβασμό των πελατών μας με το αποτέλεσμα της δουλειάς μας.

Είμαστε μια αποφασιστική, δραστήρια, ενωμένη ομάδα που γνωρίζει σφαιρικά και σε βάθος το δίκαιο αλλά και την αγορά, προσφέροντας στους πελάτες μας έναν αξιόπιστο, ενημερωμένο σύμβουλο. Αν και η προσέγγισή μας διαφοροποιείται ανά υπόθεση, το στοιχείο που καθορίζει την ταυτότητά μας είναι το πάθος μας στην υποστήριξη των πελατών μας, καθώς και ο σεβασμός μας στις ανάγκες και στις υποθέσεις τους. Κάθε δικηγόρος της ομάδας μας, είτε ενεργεί σε σύνολο είτε μεμονωμένα, ανάλογα πάντα με την πολυπλοκότητα του εκάστοτε ζητήματος, υποστηρίζει τις υποθέσεις με την ακαδημαϊκή του κατάρτιση, την εμπειρία και την προσωπικότητά του.

Οι δικηγόροι της εταιρίας μας είναι μέλη επιστημονικών ενώσεων και επιτροπών. Η εταιρία μας είναι μέλος και χορηγός του Δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ έχει και αναγνωρισμένη προσφορά προς το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας και το ενδιαφέρον σας για εμάς.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να ενταχθείτε στην Justar Legal.