Τομείς Εξειδίκευσης

Το γραφείο μας είναι ειδικευμένο σε παροχή υπηρεσιών στον τομέα του σύγχρονου δημοσίου δικαίου με έμφαση στο οικονομικό δημόσιο δίκαιο το οποίο περιλαμβάνει προφανώς και το κοινοτικό δίκαιο. Εργάζεται σε θέματα εθνικού δικαίου για το οποίο συχνά καλείται να γνωμοδοτήσει και συνεργάζεται με δικηγόρους άλλων κρατών για σύνθετα θέματα όπου εφαρμόζονται και άλλα δίκαια πλην του ελληνικού.

Ελένη Κ. Τροβά

ΔΝ δικηγόρος
Διαχειριστής Εταίρος

Παναγιώτης Κ. Οικονόμου

Δικηγόρος ΔΣΑ
Διαχειριστής Εταίρος

Βασιλική Κ. Κάρμου

Δικηγόρος ΔΣΑ
Εταίρος

Εγγραφείτε στο Newsletter μας