Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Έχουμε ασχοληθεί με ικανό αριθμό υποθέσεων δικαίου μέσων μαζικής ενημέρωσης ιδίως σε δικαστικό επίπεδο όπου και παρέχουμε νομική υποστήριξη σε διεξαγωγή δικών που αφορούν διαφορές με το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο.

Το γραφείο μας εκπροσώπησε εταιρίες ΜΜΕ και ιδιώτες σε ορισμένες από τις σημαντικότερες υποθέσεις των τελευταίων ετών στη χώρα μας ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και των κοινοτικών αρχών.

Ιδιαίτερη συμμετοχή είχαμε ήδη από το 1995 στο ζήτημα των ασυμβιβάστων των μετόχων εταιριών ΜΜΕ, το 2001 στα ζητήματα που προέκυψαν από την αναθεώρηση του Συντάγματος και το άρθ. 14.9 και κατόπιν στις προσφυγές ενώπιον των κοινοτικών αρχών για τη συμβατότητα του εθνικού και του κοινοτικού δικαίου.

Στο πλαίσιο του σχετικού αντικειμένου έχουμε γνωμοδοτήσει για ζητήματα όπως το αγγελιόσημο, οι ατέλειες χάρτου, ειδικά κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα εταιριών τύπου, αδειοδοτήσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και έχουμε μετάσχει σε ικανό αριθμό δικών.