Ελένη Τροβά (από κοινού με τον Παναγιώτη Σκουρή), ΔτΑ, 2008, σ. 1231.