ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης προς πωλητές, ενδιαφερόμενους και στρατηγικούς επενδυτές. Υποστηρίζουμε τη διαδικασία υποβολής προσφορών, προετοιμάζοντας και τις επιστολές της υποβολής των προφορών ή άλλων υποστηρικτικών εγγράφων των συναλλαγών, ελέγχοντας ιδίως τα ζητήματα νομικής και κανονιστικής συμμόρφωσης που σχετίζονται με τους επενδυτές.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών που αφορούν σε ζητήματα δεσπόζουσας θέσης, συμφωνιών οριζόντιων συμπράξεων, καρτέλ, κρατικών ενισχύσεων (ατομικών ή ομαδικών ενισχύσεων), κοινοποιήσεων και εγκρίσεων (clearance) καθώς και στις συνέπειές τους σε δημόσιες συμβάσεις και ιδιωτικοποιήσεις.

Έχουμε χειριστεί την υπόθεση αναφορικά με την κρατική ενίσχυση των μεταλλείων Κασσάνδρας και εκείνη της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά του λιγνίτη ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα παραστήκαμε επιτυχώς για αλλοδαπή κατασκευαστική εταιρία ενώπιον της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού στην υπόθεση της νόθευσης δημοσίων διαγωνισμών (bid-rigging) για έργα υποδομών, οδηγώντας στην απαλλαγή της. Υποστηρίξαμε επίσης κατασκευαστική εταιρία σε διαδικασία έρευνας, συμμόρφωσης και ένταξης σε καθεστώς επιείκειας, σε σχέση με παραβάσεις του ανταγωνισμού σε μεγάλο διεθνές κατασκευαστικό έργο.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη, συμβουλευτική και δικαστική, σε σύνθετες υποθέσεις πολεοδομίας, χωροταξίας κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των αδειοδοτήσεων), περιβάλλοντος, έγκρισης ή αμφισβήτησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αρχαιολογίας, διατηρητέων, αυθαιρέτων, χωροθετήσεων ζωνών, χρήσεων γης, περιοχών ειδικής προστασίας – Natura, τεχνικών μελετών, εγκαταστάσεων, αδειοδοτήσεων λειτουργίας, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, αστικής και ποινικής ευθύνης, απαλλοτριώσεων και αποζημιώσεων κ.ά.

Από τον αρχικό σχεδιασμό έως την ανάπτυξη και λειτουργία επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη προς τους εντολείς μας, εκπροσωπώντας τους και ενώπιον αρχών και δικαστηρίων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Παρέχουμε εξειδικευμένη νομική υποστήριξη προς βιομηχανίες, κατασκευαστικές εταιρίες, ιδιοκτήτες & κατασκευαστές ακινήτων, καθώς και στις αρμόδιες Αρχές (όπως το ΤΕΕ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) σε καίρια νομικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα για το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς κάποιων νησιών (Πάτμος, Ύδρα, Ζάκυνθος, Μαραθονήσι, Ίος, Ρόδος) την εύρεση νομοθετικών λύσεων για θέματα ευαίσθητων οικοσυστημάτων και υδροβιότοπων.

Έχουμε συμμετοχή σε σύνθετες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), ενώ έχουμε συμβάλει στην επίλυση σοβαρών διαφορών μεγάλων έργων του ιδιωτικού τομέα (πάρκων αναψυχής, οικιστικής ανάπτυξης, κ.ά.), καθώς και σύνθετων περιπτώσεων παραχωρήσεων για γνωστές υποθέσεις περιβαλλοντικού και πολεοδομικού αντικειμένου.

Σημαντική εμπειρία έχουμε και στην επίλυση διαφορών σε ζητήματα προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς και αδειοδοτήσεων (σε συνδυασμό και με την αξιοποίηση ακινήτων), ενώπιον των διοικητικών Αρχών και δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

Η ομάδα μας παρέχει επίσης εξειδικευμένες συμβουλές και εκπροσώπηση σε περιπτώσεις που αφορούν σε απαλλοτριώσεις περιουσιακών στοιχείων, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες διοικητικές Αρχές.

Χαρακτηριστικές υποθέσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αρχαιολογίας και ακυρωτικών δικών:

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες προς εταιρίες και κάθε είδους επιχείρηση, από εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σε μέλη Δ.Σ. (π.χ. για ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, δικαιωμάτων, εταιρικής νομοθεσίας, κανονισμών εποπτικών αρχών, πολύπλοκων εξαγορών, συγχωνεύσεων και κοινοπραξιών) έως τη σύνταξη συμφωνητικών μετόχων, τον νομικό έλεγχο ενόψει εξαγοράς και για μεταβίβαση, εκποίηση και ενεχύραση μετοχών, και τη σύνταξη πρακτικών για Δ.Σ. και Γενικές Συνελεύσεις. Συμμετείχαμε μεταξύ άλλων στον χειρισμό της υπόθεσης του «βασικού μετόχου» για την οποία παραστήκαμε και στις σχετικές δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Έχουμε εμπειρία σε εξειδικευμένα ζητήματα φορολογικού δικαίου, όπως σε σχέση με το ειδικό φορολογικό καθεστώς στις συμβάσεις παραχώρησης έργων, συμπεριλαμβανομένης και της επίλυσης των σχετικών διαφορών με προσφυγή ενώπιον των ad hoc διαιτητικών δικαστηρίων. Υποστηρίξαμε επιτυχώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεση της επιβολής τέλους ακινήτων σε βάρος υπαλλήλων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα την νομοθετική επίλυση του ζητήματος υπέρ των εντολέων μας. Παριστάμεθα επίσης ενώπιων όλων των ελληνικών δικαστηρίων και Αρχών για την αμφισβήτηση πράξεων επιβολής φόρων, τελών, δημοτικής φορολογίας και φορολογικών προστίμων, ενώ προτείνουμε και αποτελεσματικές φορολογικές λύσεις σε προγράμματα χρηματοδότησης.

Τέλος, έχουμε ιδιαίτερη εξειδίκευση σε ακυρωτικές δίκες που αφορούν σε ζητήματα σχετικά με ρύπανση, οριοθέτηση ζωνών, αστικό σχεδιασμό, περιβαλλοντική προστασία, ΜΜΕ (όπως πρόστιμα από το ΕΣΡ), κ.λπ.

ENEΡΓΕΙΑ

Έχουμε μακρά εμπειρία και εξειδίκευση στις υποδομές και τις αδειοδοτήσεις για μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας (θερμικές και ανανεώσιμες πηγές – ΑΠΕ, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, κ.λπ.), έχοντας υποστηρίξει τη διαχείριση και επίλυση πολλών περιβαλλοντικών ζητημάτων σε υποθέσεις ιδιωτικοποίησης κρατικών φορέων ενέργειας, σε συνεργασία και με οργανισμούς και ρυθμιστικές αρχές σε θέματα σχετικά με την απελευθέρωση της ενέργειας σε πολλές χώρες της Ε.Ε.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης των συμμετεχόντων κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών, τη σύνταξη και εκτέλεση των συμβάσεων, καθώς και την υποβολή προσφυγών ενώπιον όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Μεταξύ άλλων, παραστήκαμε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ιδιωτική εταιρία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην υπόθεση της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ στην αγορά λιγνίτη και ηλεκτρισμού που οδήγησε στη διαδικασία αποεπένδυσης των λιγνιτικών μονάδων (disinvestment), ενώ για το ίδιο ζήτημα παρείχαμε υποστήριξη και προς το Σύνδεσμο Ανεξάρτητων Ηλεκτροπαραγωγών.

Χαρακτηριστικές υποθέσεις:

ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΛΙΓΝΙΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ

ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟ ΒΕΥΗΣ

ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟ ΑΧΛΑΔΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΙΣΒΗΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

Πρόκειται για έναν τομέα που απαιτεί γνώση και εμπειρία σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά στην ερμηνεία και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Η επιτυχής έκβαση των υποθέσεων που αναλαμβάνουμε στηρίζεται στην τεχνογνωσία της ομάδας μας, καθώς και στην απρόσκοπτη συνεργασία μας με εξειδικευμένους συμβούλους για τεχνικά, περιβαλλοντικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα, καθώς και με τις διοικητικές Αρχές. Παρέχουμε νομική υποστήριξη σε ζητήματα εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων έργων, χειρισμού επενδύσεων, πολεοδομίας και περιβάλλοντος, εξαγοράς προβληματικών επιχειρήσεων, κ.λπ.

Για περισσότερο από μία δεκαετία, ήμαστε οι νομικοί σύμβουλοι της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ (HELLAS GOLD) από την ίδρυση της εταιρίας, έχοντας χειριστεί το σύνολο των υποθέσεών της, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μεταλλευτικού έργου της χώρας, των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ | ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ

Εκπροσωπούμε τους εντολείς μας ενώπιον όλων των κρατικών δικαστηρίων κάθε δικαιοδοσίας και βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων δικαστηρίων της Ελλάδας (Άρειος Πάγος, Συμβούλιο της Επικρατείας), καθώς και ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχουμε εξειδίκευση σε ακυρωτικές δίκες ιδίως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για περιβαλλοντικά, χωροταξικά, δασικά και αδειοδοτικά ζητήματα. Υποστηρίζουμε επίσης τους εντολείς μας σε διαφωνίες από την εκτέλεση συμβάσεων δημόσιων και ιδιωτικών έργων και έχουμε μεγάλη εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων που αφορούν σε αναγνώριση, εκτέλεση και ακύρωση διαιτητικών αποφάσεων ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων.

Διεξάγουμε δίκες φορολογικών διαφορών, καθώς και για ειδικές αστικές αξιώσεις, όπως για αστική ευθύνη του Δημοσίου, αμοιβές μηχανικών, εκποίηση ενεχύρου, εκχωρήσεις απαιτήσεων, προσβολή προσωπικότητας, προσωπικά δεδομένα κ.ά.

Παριστάμεθα επίσης σε ανεξάρτητες αρχές και όργανα, εθνικά και κοινοτικά, όπως στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή (Ombudsman), στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην Ευρωπαϊκή Υπηρρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ | ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (DAB) | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ADR)

Διαθέτουμε μακρύ ιστορικό επιτυχιών με σημαντική εμπειρία, ως νομικοί παραστάτες και διαιτητές, στην επίλυση διαφορών ενώπιον θεσμικής και ad hoc διαιτησίας, με έμφαση στην κατασκευαστική διαιτησία, διαδικασιών συμβιβασμού και συμφιλίωσης και άλλων μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Υποστηρίζουμε τους εντολείς μας με ιδιαίτερη επιτυχία σε διεθνείς και εθνικές διαιτητικές διαδικασίες, με εξειδίκευση στη διαιτησία του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC arbitration), του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αλλά και ενώπιον ad hoc διαιτητικών δικαστηρίων, έχοντας χειριστεί άνω των 160 υποθέσεων – συμπεριλαμβανομένων και άνω των 40 επιτυχών υποθέσεων για την εκπροσώπηση διεθνών εταιριών παραχώρησης έργων – και με διαρκώς αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο. Ως νομικοί παραστάτες μεγάλων εταιριών, κοινοπραξιών και εταιριών παραχώρησης έχουμε αναλάβει την επίλυση σημαντικού αριθμού διαφορών στη διαιτησία και στη διαδικασία επίλυσης τεχνικών διαφορών ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών (DAB), σε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση συμβάσεων μεγάλων έργων υποδομής, όπως για παράδειγμα συμβάσεων παραχώρησης και δημοσίων έργων (για αυτοκινητόδρομους, έργα μετρό, υποθαλάσσιες σήραγγες, ολυμπιακά ακίνητα, κ.ά.), συμπεριλαμβανομένης της ειδικής φορολογικής τους μεταχείρισης.

Παριστάμεθα επίσης σε διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR), όπως διαμεσολάβησης, διαπραγματεύσεων, φιλικής επίλυσης διαφορών και συμβιβασμού (mediation, negotiation, amicable settlement, conciliation), οδηγώντας σε βέλτιστα αποτελέσματα προς όφελος των πελατών μας.

Ενεργούμε εξάλλου και ως διαιτητές σε διαιτησίες διεθνείς και εθνικές, ως μέλη θεσμικών ή ad hoc διαιτητικών δικαστηρίων. Μεταξύ άλλων, προσφάτως η διαχειρίστρια εταίρος μας Ελένη Τροβά ορίστηκε ως διαιτητής από το ICC σε διεθνή κατασκευαστική διαιτησία, ενώ έχει οριστεί και ως διαιτητής σε διαιτησία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για κατασκευαστικά ζητήματα μεγάλου αντικειμένου. Οι διαχειριστές της εταιρίας μας είναι επίσης διαιτητές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CONTRACT MANAGEMENT) | ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ (CLAIMS)

Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες στη διαχείριση συμβάσεων (contract management), συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης συμβατικής αλληλογραφίας αλλά και της προετοιμασίας και υποστήριξης αξιώσεων από τις οικείες συμβάσεις (claims) σε όλα τα στάδια, από την υποβολή έως και την διεκδίκησή τους, σύμφωνα με την εφαρμοστέα διαδικασία. Εκπροσωπούμε τους εντολείς μας ενώπιον των αρμόδιων κατά περίπτωση επιτροπών επίλυσης διαφορών (DAB, επιτροπές επίλυσης τεχνικών διαφορών, τεχνικό συμβούλιο έργων κ.ά.) και των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων, προσφεύγοντας στη διαιτησία ή στην τακτική δικαιοσύνη, σε στενή συνεργασία με τεχνικούς και χρηματοοικονικούς συμβούλους των εντολέων μας.

Είμαστε νομικοί σύμβουλοι και παραστάτες των αναδόχων του Μετρό Θεσσαλονίκης (βασικού έργου και επεκτάσεων), παρέχοντας πλήρεις υπηρεσίες στη διαχείριση των οικείων συμβάσεων μελέτης, κατασκευής και θέσης σε λειτουργία (contract management) και στην προετοιμασία και υποστήριξη συμβατικής αλληλογραφίας και αξιώσεων (claims), από την υποβολή τους έως και την παράσταση ενώπιον των αρμόδιων διαιτητικών και τακτικών δικαστηρίων. Συμμετείχαμε ενεργά και εκπροσωπήσαμε τον ανάδοχο στη διαδικασία συμβιβασμού που επετεύχθη το 2017 και επέτρεψε την επανεκκίνηση και συνέχιση του βασικού έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Παρείχαμε νομική υποστήριξη (contract management, συμβατική αλληλογραφία, διαπραγματεύσεις και παράσταση σε τακτικά και διαιτητικά δικαστήρια) προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ζητήματα εκτέλεσης και επίλυσης διαφορών από κατασκευαστικές συμβάσεις FIDIC και συμβάσεις υπηρεσιών, με αντικείμενο τις εγκαταστάσεις και τη διαχείριση του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, που οδήγησε στη φιλική επίλυση των διαφορών με τους κατασκευαστές.

Έχουμε επίσης υποστηρίξει εταιρίες παραχώρησης μεγάλων έργων υποδομών στην υποβολή, διεκδίκηση και επιδίκαση αξιώσεων, όπως για την Αττική Οδό και τον αυτοκινητόδρομο «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» με λύσεις που οδήγησαν, μεταξύ άλλων, σε επανεκκίνηση των έργων (restart).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η εταιρία μας χαρακτηρίζεται από εξειδίκευση στον τομέα των κατασκευών, σε πλαίσιο δημόσιων ή ιδιωτικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων σύνθετων ιδιωτικών έργων και συμβάσεων FIDIC. Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη στους πελάτες μας και τους εκπροσωπούμε στις διαγωνιστικές διαδικασίες κάθε μορφής, ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, τακτικών και διαιτητικών δικαστηρίων, καθώς και σε διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης.

Μεταξύ άλλων έχουμε υποστηρίξει τα παρακάτω έργα:

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Λιμάνια – Τουριστικά λιμάνια – Αεροδρόμια

Έχουμε εμπειρία στη μελέτη, τις αδειοδοτήσεις και την κατασκευή λιμανιών και αεροδρομίων, καθώς και στις επενδύσεις που σχετίζονται με λιμάνια, τουριστικά λιμάνια κ.ά.

Σημαντικά έργα:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ – ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΑΡΙΝΑ ”ΦΛΟΙΣΒΟΥ” ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ακίνητα – Τουριστικά ακίνητα

Η εμπειρία μας στους τομείς των ακινήτων και των τουριστικών ακινήτων καλύπτει το σύνολο των ζητημάτων, από τη ανάπτυξη, την επένδυση και τη χρηματοδόση έργου έως τη χρηματοδοτική μίσθωση, πώληση και εκμίσθωση, σε ένα αντικείμενο που απαιτεί ικανότητες και γνώσεις εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης (π.χ. σε ζητήματα σχετικά με δασικές εκτάσεις και προγράμματα αστικής ανάπλασης).

Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε επενδυτές, κατασκευαστές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες, ενώ ενεργούμε και ως νομικοί σύμβουλοι προς το Ελληνικό Δημόσιο και εταιρίες του (όπως η ΕΤΑΔ Α.Ε.).

Σημαντικά έργα:

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (RODOS PALACE – KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, HOTEL PENDELIKON)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ