Η γλώσσα του νέου ελληνικού κράτους

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε την προδημοσίευση του άρθρου «Η γλώσσα του νέου ελληνικού κράτους» της διαχειρίστριας – εταίρου Ελένης Τροβά, από το περιοδικό «Το Σύνταγμα».

more

Πολιτιστική διαιτησία και διαμεσολάβηση: Από την διεθνή διπλωματία στην παγίωση διαιτητικής επίλυσης πολιτιστικών διαφορών

Ελένη Τροβά, Περιοδικό Διαιτησία, 2/2019, σ. 1- 45.

Τα χρονικά κωλύματα εκλογιμότητας του Προέδρου και των μελών ΔΣ των Δικηγορικών Συλλόγων κατά το Νέο Κώδικα Δικηγόρων

Ελένη Τροβά, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 5/2017, σ. 596-613.

ΣτΕ Ολ 26/2014 Οι περιπέτειες του θεού ποταμού: the sequel Η ελληνική Marbury V. Madison [Ακύρωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκτροπής ποταμού Αχελώου] (Παρατηρήσεις: Ε. Τροβά)

Ελένη Τροβά, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ, 4/2013, Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος.