Οι Συμβάσεις Παραχώρησης και οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

ΙI. Ο νέος Nόμος 3389/2005

Ελένη Τροβά – από κοινού με Παναγιώτη Σκουρή και Δημήτριο Κούτρα

Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα

Αθήνα 2005

Το Κοινοτικό Δίκαιο των Συμβάσεων Παραχώρησης και των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Ι. Κείμενα εργασίας

Ελένη Τροβά – από κοινού με Παναγιώτη Σκουρή

Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα

Αθήνα 2005

Εξουσίες και Διαφάνεια – Από τον έλεγχο της συνταγματικότητας στον έλεγχο της αιτιολογίας των κανόνων

Ελένη Τροβά

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

Αθήνα 2005