Από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ευρώπης

Ελένη Τροβά – από κοινού με Παναγιώτη Σκουρή

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

Αθήνα – Κομοτηνή 2003

Η κατασκευή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου και η σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων – Σπουδή στη διαλεκτική των πόλων εξουσίας

Ελένη Τροβά – σε συνεργασία με Δημήτριο Κούτρα

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

Αθήνα 2002

Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων και το Δίκαιο της Απελευθέρωσης του Διεθνούς Εμπορίου

Ελένη Τροβά

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

(έκδοση συνοδευόμενη από cd-rom)

Αθήνα 2000