ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ | ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Με γνώση και μακρά εμπειρία σε σχέση με τις απαιτητικές διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών έργων, παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, έχουμε χειριστεί τις τελευταίες δεκαετίες όλα τα μεγάλα έργα υποδομής στην Ελλάδα. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες είτε στους αναδόχους είτε στις αναθέτουσες αρχές, καθώς και πλήρη νομική υποστήριξη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων.

Μεταξύ άλλων, είμαστε νομικοί σύμβουλοι του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη διαγωνιστική διαδικασία για τα έργα:

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΘΡΙΑΣΙΟ II

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη όσον αφορά στην ερμηνεία και εφαρμογή της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, στην προετοιμασία υποβολής προσφορών για ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, στη σύνταξη, διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση δημοσίων συμβάσεων έργων και συμβάσεων παραχώρησης και ΣΔΙΤ, στην αμφισβήτηση των αποφάσεων ανάθεσης ενώπιον όλων των διοικητικών αρχών και δικαστηρίων, στη νομική υποστήριξη σε αντιδικίες ενώπιον όλων των διοικητικών αρχών, τακτικών και διαιτητικών δικαστηρίων, τόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης (προσφυγές, ενστάσεις, αναφορές κ.λπ.).

Μεταξύ άλλων, έχουμε εργαστεί στα εξής έργα:

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΜΙΛΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ

ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ | PFI | ΣΔΙΤ

Έχουμε εμπειρία και εξειδίκευση στην παροχή νομικής υποστήριξης στον τομέα της χρηματοδότησης έργων, ιδίως σε μεγάλα έργα υποδομών, από αεροδρόμια, εθνικά οδικά δίκτυα και υποθαλάσσιες σήραγγες έως νοσοκομεία, σχολεία, και ποικίλα σύγχρονα μεγάλα έργα (μαρίνες, λιμάνια κ.ά.).

AYTOΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΣΔΙΤ |ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90, έχουμε αναλάβει τα σημαντικότερα έργα υποδομών, ιδιωτικής χρηματοδότησης και συγχρηματοδότησης, εξειδικευόμενοι τόσο στο εθνικό όσο και στο κοινοτικό δίκαιο.

Έχουμε καθιερωθεί ως ειδικοί στον τομέα, έχοντας αντιμετωπίσει με επιτυχία ιδιαίτερα σύνθετα νομικά ζητήματα σχετικά με έργα υποδομής, όπως το εθνικό οδικό δίκτυο, τα έργα μετρό της χώρας, τον αστικό και προαστιακό σιδηρόδρομο, την κατασκευή αεροδρομίων, λιμανιών, τουριστικών λιμανιών, καζίνο, κέντρων στάθμευσης, νοσοκομείων, βιομηχανικών ζωνών, έργων διαχείρισης υδάτων και ηλεκτρικής ενέργειας, Ολυμπιακών έργων, κ.ά.

Από την αρχική διαπραγμάτευση, το νομικό έλεγχο (due diligence) και τη σύνταξη των συμβατικών τευχών έως την παροχή επενδυτικών και φορολογικών συμβουλών, η επιτυχία μας απορρέει από τη βαθιά γνώση του αντικειμένου μας, την προσωπικότητα της ομάδας μας, αλλά και τη μακρά μας πείρα στον τομέα.

Η εταιρία μας επιλέγεται από σειρά αναδόχων για την υποστήριξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών και διεκπεραιώνει επιτυχώς σημαντικότατο αριθμό υποθέσεων σε σχέση με την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων, ενώπιον διαιτητικών και εθνικών δικαστηρίων και ελληνικών Αρχών, αλλά και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, κοινοτικών Αρχών και οργανισμών, όπως η OLAF, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, κ.λπ.