Ελένη Τροβά, Περιβάλλον και Δίκαιο, 1/2001, σ. 35 – 48.