Ελένη Τροβά, Τιμητικός τόμος Μιχ. Π. Σταθόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2010, σ. 2757 επ.