Ελένη Τροβά, Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση, 9-10, 1992, σ. 37 – 59.