Ελένη Τροβά, Περιβάλλον και Δίκαιο, 4, 2005, σ. 552 – 558.