Ελένη Τροβά, σε Κράτος Νόμος Διοίκηση, Σύμμεικτα Επ. Σπηλιωτόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2000, σ. 669-699.