Ελένη Τροβά, Κράτος – Οικονομία – Επιχείρηση Δημοσίευση, 2015, Ένωση Ελλήνων Εμπορικολόγων, Νομική Βιβλιοθήκη.