Ελένη Τροβά, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, Ειδικό Τεύχος, Ολυμπιακοί Αγώνες Ζητήματα Δημοσίου Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2003, σ. 23-47.