Ελένη Τροβά, Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, 1991, σ. 348- 364.