Ελένη Τροβά (από κοινού με τον Παναγιώτη Σκουρή), ΠερΔικ, 2007, σ. 381 – 393.