Ελένη Τροβά, Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, 1991, σ. 41-47.