Ελένη Τροβά, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ, 4/2013, Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος.