Ελένη Τροβά, Περιοδικό Το Σύνταγμα, 3/2006, σ. 967 επ.