Ελένη Τροβά, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 2006, Ειδικό Τεύχος, Αφιέρωμα στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Αντ. Ν. Σάκκουλας, σ. 79 επ.