Ελένη Τροβά, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2/1997, σ. 385 – 406.