Ελένη Τροβά, Περιβάλλον και Δίκαιο, 2/2003, σ. 240 – 257.