Eleni Trova, Efarmoges Dimosiou Dikaiou, 2006, special issue dedicated in University Education, Ant.N.Sakkoulas Publication, p 79 next.