Ελένη Τροβά, Νόμος και Φύση, 1/1995, σ. 188 – 200.