Ελένη Τροβά, a cura di Luca Mezzeti, CEDAM, Padova, 1995, (συλλογικό έργο), σ. 339 – 352.